RIKEN OPTECH CORPORATION > Business Locations

Corporate Information

Business Locations

Head Office2-6-9 Higashi ohi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8533 JAPAN
Tochigi943 Shimokanai-cho, Utsunomiya-shi, Tochigi 321-2114 JAPAN
Nagano5615-1 Taguchi, Saku-shi, Nagano 384-0412 JAPAN
Aichi9-10 Futano-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-0861 JAPAN
Osaka5-3-14 Nagatanaka, Higashi osaka-shi, Osaka 577-0013 JAPAN
Hiroshima1-15-28 Aita, Asaminami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 731-0141 JAPAN
Kumamoto2900-2 Seigenji, Nagasu-cho, Tamana-gun, Kumamoto 869-0105 JAPAN